Rozdelenie prídavných látok označených ako " Éčka"

Nie všetky tak zatracované "Éčka " sú nepriaznivé,ale prijateľnou je zanedbateľná časť z celku, ktorý nám servírujú
výrobcovia našich potravín a ktorými zásobujeme naše organizmy.
Uvázdame prehľadne zaradenie identifikačných kódov u nás užívaných prídavných látok s označením "E", podľa ich účinkov na organizmus.

1/ Priaznivo pôsobiace látky :
E : 100,101,140,150a,160acde,161b,162,163,170,175,270,290,300,306-308,322,410,440,901,948

2/ látky ešte prijateľné - pri umiernenom používaní neboli zistené vedľajšie účinky :
E : 141,172,174,260,296,301,302,304,309,315,316,325-327,334,350-352,363,406,460,470b,551-553,640,
650,902-904,920,949,1102,1103

3/ látky menej vhodné - pre zdravý organizmus v omedzenej miere neškodlivé :
E : 150b,c,d,153,160b,171,200,202,203,261,263,297,330-332,335,337,353,354,400-404,415-418,420-422,
425,445,461,463-466,469,470-475,481-483,491-495,500-504,508-511,514-5177,524-530,554-559,570,574,
575-579,585,912,914,938,939,941,942,953,956,957,965,966,967,999,1105,1200,1404,1420,1422,1451,1520

4/ látky pôsobiace nepriaznivo -pokiaľ sa im môžete vyhnúť, určite tak urobte !
E : 120,161g,173,234,236,251,252,262,280-283,338-341,343,355-357,380,385,405,407a,412-414,432-436,
442,444,450-452,459,468,476,477,479b,507,513,518,520-523,535,536,538,541,620-635,900,943,950,951,
959,1201,1202,1410-1414,1440,1442,1450,1505,1518

5/ látky s výrazne nepriaznivým účinkom - najvyššia škodlivosť, vykazujú škodlivý životný dopad na organizmus !
E : 102,104,110,122-124,127-133,142,151,154,155,180,210-224,226-228,230-233,235,242,249,250,284,285,
310-312,320,321,512,905,927, 944,952,954